admin 发表于 2016-8-21 21:18:06

陈瑜弟子谢仰光拳照抓拍-懒扎衣

世人不识懒扎衣,左屈右伸显神威。
伸中寓屈何人晓,屈中藏伸识者稀。
裆中分峙如剑阁,头上中峰似璇玑。
千变万化由我运,下体两足定根基。

谢仰光-陈瑜大师嫡传弟子,陈氏太极拳第十二代传人,陈瑜太极深圳分部布吉馆馆长。
页: [1]
查看完整版本: 陈瑜弟子谢仰光拳照抓拍-懒扎衣